_

جوایز و افتخارات

_
مقام دوم در بین شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری آسیا-ASPA2019
پایان نامه برتر شهرداری اصفهان
همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار
شهرک علمی و تحقیقاتی
دوازدهمین جشنواره شیخ بهایی
بزرگداشت واحد های برتر پژوهشی استان اصفهان
تقدیر نامه واحد برتر پژوهشی سال 95
فعالیت-های احیای زاینده رود
گروه پژوهشی برتر وزارت صنعت معدن و تجارت
طرح پژوهشی برتر استان
چهاردهمین جشنواره شیخ بهایی
دوازدهمین جشنواره شیخ بهایی
جشنواره سلمان فارسی سال 97
جشنواره دستاورهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان
تندیس همایش شیمی نیروگاه های کشور
واحد نمونه فنی و مهندسی استان اصفهان
نمایشگاه فناوری های نوین شهری
نمایشگاه تخصصی طلا و جواهر
نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان
گردهمایی مدیران کنترل کیفیت شرکت های آب و فاضلاب کشور
دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
شرکت در نمایشگاه تخصصی بهداشت، ایمنی ، محیط زیست و انرژی
چهاردهمین جشنواره شیخ بهایی
چهاردهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب کشور تهران
دهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب کشور تهران
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
جایزه آسیایی ASPA 2019
پانزدهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب کشور تهران
اولین جشنواره ملی فناوری های آب