کسب رتبه برتر در رویداد ملی استارت آپ دمو با موضوع راهکارهای مبتنی بر نوآوری و فناوری در ایجاد ، مدیریت و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی و واحد های SME

  شرکت بهین آب زنده رود موفق به کسب رتبه اول در رویداد ملی استارت آپ دمو با موضوع راهکار های مبتنی بر نوآوری ... ادامه مطلب